Skoöljetter

7

A (utvändig Ø): 7,5mm B (höjd hals): 4,1mm C (invändi…
Läs mer

8

A (utvändig Ø): 9.8mm B (höjd hals): 6,2mm C (invändi…
Läs mer

10

A (utvändig Ø): 11.8mm B (höjd hals): 5.8mm C (invänd…
Läs mer

7 A

A (utvändig Ø): 7,5mm B (höjd hals): 4,1mm C (invändi…
Läs mer

8 A

A (utvändig Ø): 9,8mm B (höjd hals): 6,2mm C (invändi…
Läs mer

10 A

A (utvändig Ø): 11,8mm B (höjd hals): 5,8mm C (invänd…
Läs mer