Hålnit

Hålnitar - En nit med lång ihålig hals, kan användas med bricka på baksidan. Har en hålande funktion på viss typ av material.
SFN-nitar - En heldragen nit som tjörnas med hammare, detta används oftare i kraftigare metall konstruktioner
Skruvnitar - En tvådelad skruv nit, även kallad chicagoskruv
Tvåspetsnitar - Nit med skalle och två ben som delas på baksidan av materialet man vill nita.